Panchayat Department
Narmada District Panchayat
Gujarat Government

Sagbara Taluka

IndexMy Taluka Villages of Sagbara Taluka

Villages of Sagbara Taluka

Amiyar Dhavliver Kherpada Mota Kakdi Amba
Baktura Dodhanvadi Khocharpada Moti Devrupan
Bhadod Dudhliver Khopi Moti Mogari
Bhavari Savar Gaysavar Khota Movi
Bhogwad Ghansera Kodba Nal
Bhoramli Ghodmung Kodkhadi Nalakund
Bodvav Godada Kolvan Nana Dor Amba
Chatwad Gonamba Kuida Nana Kakdi Amba
Chikali Gotpada Kunvar Khadi Nani Devrupan
Chimbipani Holi Ambli Kuvdavadi Nani Mogari
Chitrakevdi Javli (Navagam) Kuyala Nani Parodhi
Chopadvav Kakadpada Langdi Narvadi
Dabka Kankhadi Mahupada Navagam (Javli)
Datwada Kel Makran Navagam (Selamba)
Devmogra Khadkimau Moravi Navapada
Devsaki Khadkuni Mota Dor Amba Nevdiamba
Pada Khampada Sorta Piplapani
Padi Rachhavada Tankani Pipripada
Palaswada Ranbuda Taval Pirmandala
Pana Ranipur Ubhariya Pujarigadh
Panchpipri Rozdev Uman Selamba
Pankhala Rundhigavan Umarkui Sim Amli
Parodhi Sagbara Umran Sorapada
Pat Sagbara Pati Pathana
Patanamau Sajanvav Piparipada (Pana) -