પંચાયત વિભાગ

શ્રી મગનભાઇ બેચરભાઇ વસાવાશ્રી મગનભાઇ બેચરભાઇ વસાવા
તાલુકા વિકાસ અધિકારી
શ્રી જતીનભાઇ પી.વસાવાશ્રી જતીનભાઇ પી.વસાવા
પ્રમુખશ્રી, તાલુકા પંચાયત નાંદોદ
અવનવા સમાચાર
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગનર્મદા જીલ્લોનાંદોદ તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


નાંદોદ
ગ્રામ પંચાયત -
ગામડાઓ ૧૯૫
વસ્‍તી ૨૩૧૧૩૮
નાંદોદ તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના નર્મદા જીલ્લો નો મહત્વનો તાલુકો છે. નાંદોદમાં ૧૯૫ જેટલા ગામો આવેલા છે. અક્ષરજ્ઞાન ૫રૂષ - ૫૮૭૦૮, સ્‍ત્રી - ૩૪૪૭૪ ભૌગોલીક સ્‍થાન અક્ષાંશ - ઉ.૨૧-૫૨ , રેખાંશ - પૂ. ૭૩-૩૭ પર્વતો સાપુતારા આવેલ છે. વિસ્‍તાર ભૌગોલીક વિસ્‍તાર: ૧૧૧૯૬૮૨ મુખ્ય પાકો જુવાર, મકાઇ, બાજરી, તુવર, કેળ, શેરડી તથા કઠોળ છે. અને પ્રાણીઓ જરખ, રોઝ, નાર, કાળીયાર, સાહુડી, વિગેરે તાલુકાની મુખ્ય નદીઓ નર્મદા, કરજણ આવેલ છે. વરસાદ ૫૧૫ એમ.એમ.