પંચાયત વિભાગ

શ્રીમતી સંગીતાબેન મુકેશભાઇ ભીલશ્રીમતી સંગીતાબેન મુકેશભાઇ ભીલ
પ્રમુખશ્રી, તાલુકા પંચાયત તિલકવાડા
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી દિપેશભાઇ ડી. પટેલ (ઇ.ચા.)
તાલુકા વિકાસ અધિકારી,તાલુકા પંચાયત તિલકવાડા
અવનવા સમાચાર
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગનર્મદા જીલ્લોતિલકવાડ તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


તિલકવાડ
ગ્રામ પંચાયત -
ગામડાઓ ૯૭
વસ્‍તી ૫૬૦૬૧
 
 
તિલકવાડા તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના નર્મદા જીલ્લો નો મહત્વનો તાલુકો છે.  તિલકવાડા માં ૯૭ જેટલા ગામો આવેલા છે. અક્ષરજ્ઞાન ટકા પુરુષ : ૨૩૨૮૯ સ્‍ત્રી : ૧૩૪૪૨ પર્વતો વજીરીયા, ભાદરવા દેવ આવેલ છે. મુખ્ય પાકો મગફળી, બાજરી, કપાસ, ઘઉં, ચણા, જીરૂ,લસણ તથા કઠોળ છે. અને પ્રાણીઓ જરખ, રોઝ, નાર, કાળીયાર, સાહુડી, વિગેરે તાલુકાની મુખ્ય નર્મદા, મેણ, અશ્વિન, હેરણ આવેલ છે.